vrijdag 8 februari 2013

Kaart landen Europese Unie (EU)

Kaart landen Europese Unie EU: CIA
De Europese Unie, afgekort als EU, is een internationale organisatie die de overkoepelende structuur biedt voor verschillende samenwerkingsvormen van 27 Europese landen.

Deze landen werken samen op het gebied van de economie, buitenlandse en politieke zaken, veiligheidsbeleid en justitie.

De Europese Unie bestaat uit de landen België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije,Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden.

Een voorloper van de EU is de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) die in 1951 werd opgericht door het tekenen van het Verdrag van Parijs.

De EGKS bestond uit België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland en het voormalig West-Duitsland.

De EGKS bleek een succes en in 1957 werd de Europese Economische Gemeenschap (EEG) opgericht. Hiervan werden in 1973 ook Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk lid. Griekenland werd lid in 1981, Spanje en Portugal in 1986.

Oprichting Europese Unie (EU)
Het Verdrag van Maastricht, dat in 1992 werd getekend, betekende de oprichting van de Europese Unie (EU). Het legde de basis voor verdere vormen van samenwerking op het gebied van buitenlands en veiligheidsbeleid en op juridisch en intern vlak.

In 1995 sloten Oostenrijk, Finland en Zweden zich bij de EU aan.

Tien nieuwe landen sloten zich in 2004 aan bij de EU. Dit waren Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië.

In 2007 kwamen daar nog Bulgarije en Roemenië bij, zodat de EU nu in totaal 27 lidstaten telt.

Drie-pijlerstructuur
De EU kent een zogenoemde drie-pijlerstructuur. De eerste pijler is het EG-verdrag. Dit werd bij het Verdrag van Maastricht uitgebreid zodat het niet uitsluitend economische aangelegenheden betreft.

De tweede pijler betreft het buitenlands en veiligheidsbeleid. Hierbij gaat het om de ontwikkeling van een gemeenschappelijk beleid.

De laatste pijler wordt gevormd door samenwerking op het terrein van justitie. Waar het EG-verdrag een voorbeeld is van supranationaliteit, hebben de laatste twee pijlers meer het karakter van intergouvernementele samenwerking.

Kaart Europa landen EU
De onderstaande kaart van Europa van de EU toont de lidstaten van de Europese Unie in het groen en landen die op weg zijn naar het lidmaatschap van de EU in het grijs.

Kaart landen EU: EU